Obiectivele proiectului


Cele mai importante beneficii ale grupului tinta - format din 14 doctoranzi si 5 cercetatori postdoctorali, prin implementarea acestei propuneri de proiect, ar putea fi sintetizate astfel:

O1. Imbunatatirea participarii active a doctoranzilor si cercetatorilor postdoc la activitatea de cercetare prin sustinerea financiara a 116 participanti, doctoranzi cu frecventa si cercetatori postdoctorali;
O2. Perfectionarea activitatii de cercetare doctorala si postdoctorala prin implicarea activa a grupului tinta in activitati inovatoare in care sa se cultive creativitatea si competenta stiintifica si tehnologica;
O3. Dezvoltarea unor teme trans- si interdisciplinare prin implicarea directa a doctoranzilor si cercetatorilor in proiecte in parteneriat cu alte echipe de cercetare din institutii academice si companii inovative;
O4. Imbunatatirea continutului programelor de studii doctorale si postdoctorale si cresterea adaptabilitatii acestora la evolutiile stiintifice si tehnologice pe plan intern si international pe baza analizei performantelor cercetarii stiintifice;
O5. Cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si tehnologica din universitatile din consortiu prin imbunatatirea participarii grupului tinta in proiecte de cercetare internationala, care sa adauge plusvaloare activitatii academice si sa intareasca pozitia cercetarii doctorale si postdoctorale romanesti pe plan national si international;
O6. Cresterea capacitatii de publicare a rezultatelor cercetarii doctorale si postdoctorale in reviste de valoare, recunoscute la nivel international si de diseminare a rezultatelor obtinute in cercetare;
O7. Imbogatirea experientei stiintifice si accesului la resurse europene de cercetare si invatare prin participarea doctoranzilor din grupul tinta la stagii internationale in laboratoare de prestigiu, selectate in functie de performantele in dommeniu si succesul colaborarilor anterioare, inclusiv in cadrul proiectelor POSDRU Burse Doctorale si Burse postdoctorale derulate anterior de universitatile din consortiu;
O8. Eficientizarea metodologiilor de monitorizare a progreselor inregistrate de grupul tinta in vederea indeplinirii obiectivelor specifice si orizontale precum si indicatorilor proiectului PERFORM pe baza experientei dobandite in precedentele proiecte similare;
O9. Intarirea deprinderilor manageriale ale grupului tinta si a capacitatii acestuia de a participa activ in procesul decizional strategic legat de managementul stiintific prin schimburi de experienta, tutorat, activitati in parteneriat;
O10. Dezvoltarea unor parteneriate si retele cu participare din mediul academic, economico-social si de afaceri pentru pentru colaborare eficienta si pentru valorificarea competentelor obtinute de cercetatori si pentru a oferi acestora sansa unei cariere profesionale in domeniul pregatirii din cadrul doctoratului si postdoctoratului;
O11. Dezvoltarea unor echipe multidisciplinare mixte cu capacitate ridicata de implementare a solutiilor moderne, de ultima generatie, in rezolvarea problemelor actuale din domeniile in care activeaza;
O12. Atragerea celor mai performanti doctoranzi si cercetatori spre continuarea carierei in cercetarea stiintifica;